Postup hodnocení Národní soutěže vín

V rámci 2. (finálového) celostátního kola Salonu vín – národní soutěže vín probíhá hodnocení 200 vín, která se úspěšně kvalifikovala z podoblastních kol a 1. celostátního kola.

V 1. celostátním kole Salonu vín – národní soutěže vín jsou hodnocena nominovaná vína z jednotlivých podoblastí. Z 1. kola postupuje 200 nejlepších vzorků do kola druhého.

Aby byla zaručena maximální kvalita a objektivita klání, je 10 % namátkou vybraných hodnocených vzorků zkontrolováno v laboratoři tak, aby byla potvrzena správnost zařazení do kategorie.

V květnu až září příslušného roku probíhají v jednotlivých moravských podoblastech a oblasti Čechy podoblastní kola Národní soutěže vín.

Ocenění: Šampion, vítěz kategorie, VZ – 90 a více, Z – 86 – 89,99, S – 84 – 85,99, B – 82 – 83,99, Nejlepší kolekce vín

Postup do 1. kola Salonu vín – Národní soutěže vín

  • kategorie A, D, E, G  – 80 bodů a více,
  • kategorie B a F – 82 bodů a více,
  • kategorie C – 84 bodů a více